Fafo reports
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk-en

Kunnskap om pensjon
Resultater fra tre surveyundersøkelser blant arbeidsgivere, tillitsvalgte og ansatte i privat sektor

Fafo-rapport 2019:02
ISBN 978-82-324-0491-9
ISSN 2387-6859

2019

(pdf 1369 kB))

English summary

Ordrenummer:

20699