Fafo reports
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk-en

Lang vei mot heltidskultur
Evaluering av tre pilotprosjekter i Bodø kommune

Fafo-rapport 2019:08
ISBN 978-82-324-0499-5
ISSN 2387-6859

2019

(pdf 1573 kB)

English summary

Ordrenummer:

20705