Fafo reports

Rapportsøk-en

Levekår blant innsatte

Christine Friestad og Inger Lise Skog Hansen

Fafo-rapport 429

Nettutgave

Forskere på Fafo: Inger Lise Skog Hansen

Utgitt: 2004 Id-nr.: 429