logo fafo 194x64
Modeller og dilemmaer
Om overføring av styringsprinsipper fra privat til offentlig sektor

Ordrenummer:

20066

Inger Marie Hagen og Sissel C. Trygstad

Fafo-rapport 2008:24
ISBN 82-7422-634-0
ISSN 0801-6143

2008, 120 s

Nettutgave

(pdf - 1.35mb)

Management

Contact

PO Box 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Street address: Borggata 2B Google map

Tel: +47 22088600 Fax: +47 22088700

E-mail: 

Web editors: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Where we are

Fafo Borggt2B