Modeller og dilemmaer
Om overføring av styringsprinsipper fra privat til offentlig sektor

Fafo-rapport 2008:24
ISBN 82-7422-634-0
ISSN 0801-6143

2008, 120 s

Nettutgave

(pdf - 1.35mb)

Ordrenummer:

20066