Fafo reports

Rapportsøk-en

Næringslivets favorittkommuner
En undersøkelse av næringslivets holdninger til det offentlige tjenestetilbudet i kommunene

Per Egil Hødnebø og Jørgen Lund

Fafo-rapport 175

Nettutgave

Utgitt: 1994 Id-nr.: 175