Fafo reports
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk-en

Nærværende lederskap og tverrfaglighet i pleie- og omsorgssektoren
Arbeidslagsmodellen i Rykkinn, et pilotprosjekt i Bærum kommune

Fafo-rapport 390
ISBN 82-7422-378-0
ISSN 0801-6143

2002

Nettutgave Sammendrag

(pdf 1,1 MB)

Ordrenummer:

390