Fafo reports
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk-en

Når fleksibilitet fremmer fellesskap
Nye arbeidstidsordninger innen pleie og omsorg
Fafo-rapport 399
ISBN 82-7422-388-8
ISSN 0801-6143

2002

Nettutgave

(pdf 432 kB)

Ordrenummer:

399