Fafo reports
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk-en

Når fleksibilitet fremmer fellesskap
Nye arbeidstidsordninger innen pleie og omsorg

Heidi Gautun

Fafo-rapport 399

Nettutgave

Utgitt: 2002 Id-nr.: 399