logo fafo 194x64
Offentlige anbud og bemanning i el-bedrifter

Ordrenummer:

20668

Rolf K. Andersen og Mona Bråten

Fafo-rapport 2018:19

ISBN 978-82-324-0445-2 (papirutgave) / ISBN 978-82-324-0446-9 (nettutgave)

ISSN 0801-6143 (papirutgave) / ISSN 2387-6859 (nettutgave)

2018

Last ned nettutgaven

(pdf 650 kB)

180,00 kr

Management

Contact

PO Box 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Street address: Borggata 2B Google map

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-mail: 

Web editors: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Where we are