Ordinær skolegang for yrkeshemmede
Effektevaluering basert på sammenligning med hospiteringstiltaket

Jens B. Grøgaard

Fafo-rapport 255

Nettutgave

Utgitt: 1998 Id-nr.: 255