Fafo reports
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk-en

Organisasjonsundersøkelsen 2004. Forbundet for Ledelse og Teknikk

Fafo-rapport 473
ISBN 82-7422-476-0
ISSN 0801-6143

2005

Nettutgave

(pdf 193k)

Ordrenummer:

473