Fafo reports

Rapportsøk-en

Organisering, vilkår og hverdag i norske strippeklubber

Ingunn Bjørkhaug, May-Len Skilbrei og Kristin Alsos

Fafo-rapport 2013:19

Nettutgave

Forskere på Fafo: Ingunn Bjørkhaug, Kristin Alsos

Utgitt: 2013 Id-nr.: 20309

210,00 kr