Fafo reports

Rapportsøk-en

Permittering
Konsekvenser av nye regler

Heidi Nicolaisen og Håvard Lismoen

Fafo-rapport 459

Nettutgave

Forskere på Fafo: Heidi Nicolaisen

Utgitt: 2004 Id-nr.: 459