Fafo reports
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk-en

Samordnet bosetting av flyktninger
Perspektiver fra IMDi, Husbanken og kommunene

Vidar Bakkeli og Ragnhild Steen Jensen

Fafo-rapport 2015:08

Nettutgave

Prosjekt: Housing and integration considerations in the settlement of refugees

Forskere på Fafo: Vidar Bakkeli, Ragnhild Steen Jensen

Utgitt: 2015 Id-nr.: 20413

257,00 kr