Fafo reports

Rapportsøk-en

Seks timers dag i omsorgsyrker
En evaluering av forsøket i Oslo kommune

Torkel Bjørnskau

Fafo-rapport 232

Nettutgave

Utgitt: 1997 Id-nr.: 232