logo fafo 194x64
Seksuell trakassering i hotellbransjen i Skandinavia
Erfaringer fra tre hoteller i Danmark, Norge og Sverige

Ordrenummer:

20678

Mona Bråten og Beate Sletvold Øistad

Fafo-rapport 2018:29
ISBN 978-82-324-0461-2
ISSN 2387-6859

2018

(pdf 574 kB)

English summary

Management

Contact

PO Box 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Street address: Borggata 2B Google map

Tel: +47 22088600 Fax: +47 22088700

E-mail: 

Web editors: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Where we are

Fafo Borggt2B