Fafo reports
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk-en

Seksuell trakassering i hotellbransjen i Skandinavia
Erfaringer fra tre hoteller i Danmark, Norge og Sverige

Fafo-rapport 2018:29
ISBN 978-82-324-0461-2
ISSN 2387-6859

2018

(pdf 574 kB)

English summary

Ordrenummer:

20678