Fafo reports
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk-en

Sosial ulikhet i helse: Artefakter eller seleksjon
Doktorgradsavhandling

Espen Dahl

Fafo-rapport 170

Nettutgave

Utgitt: 1994 Id-nr.: 170