Fafo reports
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk-en

Adjustments at the workplace

Sissel C. Trygstad og Mona Bråten

Fafo-rapport 2011:22

Nettutgave Vedlegg 2 Intervjuguide Vedlegg 3 Spørreskjema

Forskere på Fafo: Sissel C. Trygstad, Mona Bråten How inclusive is the Norwegian working life? To what extent do they make adjustments for employees in different situations? How can companies prepare for increased job attendance and reduce exclusion? And does it work - is it better to go to work when the company makes adjustments? What about the environment and social relations, does it have any impact on job satisfaction and job attendance? These questions are discussed in this report, and the aim is to increase the knowledge about companies' practices with regard to adjustments and effects on job satisfaction, adherence, and exclusion.

Utgitt: 2011 Id-nr.: 20213

232,00 kr