Fafo reports

Rapportsøk-en

Trenger du hjelp?
Oppstartevaluering av Samarbeidsprosjektet – færre utkastelser

Siv Øverås, Anders Brede Fyhn og Hans Christian Sandlie

Fafo-rapport 469

Nettutgave

Utgitt: 2005 Id-nr.: 469