Fafo reports

Rapportsøk-en

Tvangsekteskap
En evaluering av mottiltakene

Katrine Fangen

Fafo-rapport 373

Nettutgave

Utgitt: 2002 Id-nr.: 373