Fafo reports

Rapportsøk-en

Tverrfaglig samarbeid i byggeprosessen
Erfaringer med prosjekteringsverksted hos Kruse Smith

Sol Skinnarland

Fafo-rapport 2015:24

Nettutgave

Prosjekt: Samhandling i prosjekteringsfasen, Kruse Smith

Utgitt: 2015 Id-nr.: 20429