Fafo reports
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk-en

Undervisningssykehjemsprosjektet
En underveisevaluering

Fafo-rapport 383
ISBN 82-7422-367-5
ISSN 0801-6143

2002

Nettutgave

Ordrenummer:

383