Fafo reports

Rapportsøk-en

Utmeldinger i LO-forbundene på 1990-tallet

Torgeir Aarvaag Stokke

Fafo-rapport 256

Nettutgave

Utgitt: 1998 Id-nr.: 256