Publications
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk-en

Varsling og ytringsfrihet i norsk arbeidsliv 2016
Rapportserie om varsling og ytring

Fafo-rapport 2016:33
ISBN 978-82-324-0324-0
ISSN 2387-6859

2016

(pdf 841 kB)