Nyheter
Ansette eller leie inn? En kartlegging i Hordaland

30. august 2019

Små og mellomstore industribedrifter i Hordaland synes det er utfordrende å finne riktig størrelse på grunnbemanningen, ifølge denne kartlegging av bedriftenes bemanningsstrategier. På grunn av uforutsigbare markeder og store svingninger i bemanningsbehovet mener bedriftene bruk av innleie i perioder er viktig. Samtidig kan innleie føre til at bransjen i større grad blir preget av en todeling: en kjerne av fast ansatte med relativt trygge jobber, mens innleide og midlertidige vil stå i en mye mer usikker situasjon.