Nyheter
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
Ansette eller leie inn? En kartlegging i Hordaland

30. august 2019

Små og mellomstore industribedrifter i Hordaland synes det er utfordrende å finne riktig størrelse på grunnbemanningen, ifølge denne kartlegging av bedriftenes bemanningsstrategier. På grunn av uforutsigbare markeder og store svingninger i bemanningsbehovet mener bedriftene bruk av innleie i perioder er viktig. Samtidig kan innleie føre til at bransjen i større grad blir preget av en todeling: en kjerne av fast ansatte med relativt trygge jobber, mens innleide og midlertidige vil stå i en mye mer usikker situasjon.