logo fafo 194x64
Bedret samarbeid for sunnere mat

04. juni 2019

På oppdrag fra Helsedirektoratet har Fafo evaluert «Intensjonsavtalen om tilrettelegging for et sunnere kosthold», inngått mellom helsemyndighetene og mat-bransjen. Dette notatet er første årsrapport fra det pågående prosjektet. Oppløftende funn er at avtalene har muliggjort felles møtepunkter og nettverk, samt økt matbransjens bevissthet om eget samfunnsansvar. Utfordringene så langt handler om balansen mellom endringer knyttet til forbruksvaner og salg, ressurskrevende endringer av eksisterende produkter, samt at avgiftsendringer på sjokolade- og sukkervarer og alkoholfrie drikkevarer har påvirket samarbeidsklimaet.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B