Nyheter
Den norske modellen temmer digitalt løsarbeid

02. september 2019

Vår måte å organisere arbeidsmarkedet på ser ut til å stoppe digitale plattformers forsøk på å løsrive seg helt fra arbeidsgiveransvar og tariffavtaler. Like fullt: Lav inntekt og små kontrakter er normen. Les intervjuet vårt med Kristin Jesnes, basert på en vitenskapelig aritkkel om emnet.