Nyheter
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
Fafo-forsker disputerer

02. mai 2019

Torsdag 2. mai disputerte Marianne Takvam Kindt ved Institutt for pedagogikk, Universitetet i Oslo. Ph.d-graden bygger på kvalitative dybdeintervjuer med 28 barn av innvandrere som er tatt opp på prestisjefulle utdanningsløp. Avhandlingen undersøker hvordan de redegjør for og fortolker sin egen vei fra en oppvekst i en innvandrerfamilie, gjennom høyere utdannelse og videre inn i voksenlivet.

Fafo-forsker disputerer