logo fafo 194x64
Fafo korrigerer rapport etter kritikk

12. juni 2019

Fafos rapport «Holdninger til diskriminering, likestilling og hatprat i Norge» ledet til en debatt om rasisme – og forskningens metoder for å kunne dokumentere holdninger på dette området. Fafo fikk sterk kritikk for et av spørsmålene i undersøkelsen. Nå korrigerer Fafo rapporten.

Spørsmålet var om man var enig eller uenig i at «noen menneskeraser rett og slett er smartere enn andre». Uklarheter i spørsmålsstillingen kan ha ført til at mange har sagt seg enige i påstanden, uten at vi med sikkerhet kan vite presist hva de faktisk har sagt seg enig i, slik blant andre Ottar Hellevik har påpekt.

  • Vi innser at dette spørsmålet ikke fungerer etter intensjonen, og det får konsekvenser for hvordan vi kan bruke svarene på spørsmålet. Fafo gjennomgår derfor rapporten og korrigerer der det omtalte spørsmålet benyttes. Når arbeidet er ferdigstilt, vil vi publisere en ny utgave av rapporten på våre nettsider.

    Fafo har selv aldri tenkt dette spørsmålet brukt som et mål på rasisme i samfunnet. Debatten og medieoppslagene viser at dette ikke har kommet klart nok fram. Ved flere anledninger har vår forsker vært tydelig på at Fafo-rapporten ikke måler rasisme i Norge, blant annet i et intervju med NRK den 24. mai. Vi vil allikevel gjenta at Fafo-rapporten og undersøkelsen ikke er laget for å måle forekomsten av rasisme i det norske samfunn, men er en studie av nordmenns holdninger til likestilling, hatprat og virkemidlene i likestillingspolitikken.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B