Nyheter
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
Fafo korrigerer rapport etter kritikk

12. juni 2019

Fafos rapport «Holdninger til diskriminering, likestilling og hatprat i Norge» ledet til en debatt om rasisme – og forskningens metoder for å kunne dokumentere holdninger på dette området. Fafo fikk sterk kritikk for et av spørsmålene i undersøkelsen. Nå korrigerer Fafo rapporten.

Spørsmålet var om man var enig eller uenig i at «noen menneskeraser rett og slett er smartere enn andre». Uklarheter i spørsmålsstillingen kan ha ført til at mange har sagt seg enige i påstanden, uten at vi med sikkerhet kan vite presist hva de faktisk har sagt seg enig i, slik blant andre Ottar Hellevik har påpekt.

  • Vi innser at dette spørsmålet ikke fungerer etter intensjonen, og det får konsekvenser for hvordan vi kan bruke svarene på spørsmålet. Fafo gjennomgår derfor rapporten og korrigerer der det omtalte spørsmålet benyttes. Når arbeidet er ferdigstilt, vil vi publisere en ny utgave av rapporten på våre nettsider.

    Fafo har selv aldri tenkt dette spørsmålet brukt som et mål på rasisme i samfunnet. Debatten og medieoppslagene viser at dette ikke har kommet klart nok fram. Ved flere anledninger har vår forsker vært tydelig på at Fafo-rapporten ikke måler rasisme i Norge, blant annet i et intervju med NRK den 24. mai. Vi vil allikevel gjenta at Fafo-rapporten og undersøkelsen ikke er laget for å måle forekomsten av rasisme i det norske samfunn, men er en studie av nordmenns holdninger til likestilling, hatprat og virkemidlene i likestillingspolitikken.

Fafo korrigerer rapport etter kritikk