Nyheter
Finanskrisa rammet seniorpolitikken, men førte ikke til tidligere avgang

26. september 2019

Norske virksomheters seniortiltak har til nå hatt begrenset sysselsettingseffekt. I en ny artikkel har Tove Midtsundstad og Åsmund Hermansen (OsloMet) undersøkt om finanskrisa i 2007/2008 kan være en del av forklaringen. Analyser av data fra perioden 2001–2010 tyder ikke på det. Forskerne fant imidlertid en noe lavere effekt av seniortiltak i private virksomheter som var rammet av finanskrisa. Situasjonen på arbeidsmarkedet har med andre ord en viss betydning, om enn i mindre grad enn en kanskje kunne forvente.