Nyheter
Fire flinke kommuner kan inspirere til arbeidsmiljø-løft

30. april 2019

Fafo har kartlagt koblingen mellom arbeidsmiljølovens krav til systematisk HMS-arbeid og lokalt IA-arbeid, basert på casestudier i fire kommuner. Selv om tiltakene ikke nødvendigvis preges av innovasjon, er det åpenbart at casekommunenes arbeid kan inspirere andre kommuner til styrket innsats. Det er mange gode grep der ute, og mye god systematikk i arbeidet, konkluderer forskerne.