Nyheter
Forventer økt bruk av kunnskapsrike «plattformarbeidere»

28. august 2019

Rundt 30 digitale plattformer tilbyr seg å være mellomledd for kjøp og salg av høyutdannet arbeidskraft i de nordiske landene. Forskere fra blant annet Fafo og Samfunnsøkonomisk analyse ser i denne rapporten på bruken av slike plattformer i Norden. Selv om fenomenet ennå er lite, forventer de vekst i tråd med ønsket om outsourcing av oppgaver og ønske om fleksibiliteten som en slik form for innleie tilbyr. Rapporten er bestilt av Nordic Innovation og fem akademiker-organisasjoner i de nordiske landene.