Nyheter
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
Forventer økt bruk av kunnskapsrike «plattformarbeidere»

28. august 2019

Rundt 30 digitale plattformer tilbyr seg å være mellomledd for kjøp og salg av høyutdannet arbeidskraft i de nordiske landene. Forskere fra blant annet Fafo og Samfunnsøkonomisk analyse ser i denne rapporten på bruken av slike plattformer i Norden. Selv om fenomenet ennå er lite, forventer de vekst i tråd med ønsket om outsourcing av oppgaver og ønske om fleksibiliteten som en slik form for innleie tilbyr. Rapporten er bestilt av Nordic Innovation og fem akademiker-organisasjoner i de nordiske landene.

Forventer økt bruk av kunnskapsrike «plattformarbeidere»