Nyheter
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
Kartlegger de fattigste av alle palestinske flyktninger

28. november 2019

Denne rapporten ser på forholdene for palestinske flyktninger med bakgrunn fra Gaza som bor i flyktningleirer i Jordan. Gjennom en kombinasjon av statistiske og kvalitative data, viser den hvordan palestinerne som bor i Jerash-leiren har betydelig verre levekår enn øvrige palestinske flyktninggrupper. Rapporten ser også på hvilke arbeids- og inntektsstrategier som tas i bruk for bedre å forstå hvordan deres mangel på statsborgerskap og tilknytting til Jerash-leiren bidrar til å forverre deres sosioøkonomiske situasjon.