Nyheter
Minoriteter sikter høyt

24. april 2019

Unge med innvandrerbakgrunn fra Afrika, Asia og Midtøsten har i gjennomsnitt langt mindre ressurser tilgjengelige i familien og oppnår i snitt lavere karakterer i grunnskolen. Likevel har de svært høye utdanningsambisjoner, og bruker i gjennomsnitt mer tid på lekser, skriver Jon Horgen Friberg i en fersk artikkel. Funnene peker mot at det såkalte «innvandrerdrivet» er sterkere blant unge som holder fast ved deler av sine foreldres kulturelle orienteringer.