Nyheter
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
Minoriteter sikter høyt

24. april 2019

Unge med innvandrerbakgrunn fra Afrika, Asia og Midtøsten har i gjennomsnitt langt mindre ressurser tilgjengelige i familien og oppnår i snitt lavere karakterer i grunnskolen. Likevel har de svært høye utdanningsambisjoner, og bruker i gjennomsnitt mer tid på lekser, skriver Jon Horgen Friberg i en fersk artikkel. Funnene peker mot at det såkalte «innvandrerdrivet» er sterkere blant unge som holder fast ved deler av sine foreldres kulturelle orienteringer.

Minoriteter sikter høyt