Nyheter
Ny rapport om rekruttering til design og håndverk

De siste årene har søkningen til håndverksfagene gått kraftig ned. I denne rapporten, skrevet av Anna Hagen Tønder og Sol Skinnarland, presenteres en undersøkelse om rekrutteringen til design og håndverk, på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Både elever og lærere er intervjuet. Hovedmålet er å få mer kunnskap om hva nedgangen til utdanningsprogrammet skyldes.

15. april 2016