Nyheter
Østfold savner arbeidskraft

29. mai 2019

Østfold er et fylke i vekst, både når det gjelder verdiskaping og tilflytting. 19 prosent av virksomhetene i fylket forteller imidlertid om rekrutteringsproblemer – en sterk økning fra årene før. I enkelte næringer peker dette notatet på at man bør endre rekrutteringspraksis, vekk fra ustandardiserte og lite transparente metoder. I andre næringer er det et økende udekket behov for yrkesfaglig kompetanse, noe som krever egne tiltak. Notatet er skrevet på oppdrag fra Kompetanseforum Østfold.