Nyheter
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
Østfold savner arbeidskraft

29. mai 2019

Østfold er et fylke i vekst, både når det gjelder verdiskaping og tilflytting. 19 prosent av virksomhetene i fylket forteller imidlertid om rekrutteringsproblemer – en sterk økning fra årene før. I enkelte næringer peker dette notatet på at man bør endre rekrutteringspraksis, vekk fra ustandardiserte og lite transparente metoder. I andre næringer er det et økende udekket behov for yrkesfaglig kompetanse, noe som krever egne tiltak. Notatet er skrevet på oppdrag fra Kompetanseforum Østfold.

Østfold savner arbeidskraft