Nyheter
Setter søkelys på arbeidstakeres rettigheter i globale verdikjeder

25. september 2019

Fafo-forsker Mark Taylor er medredaktør for en spesialutgave av tidsskriftet Competition and Change. Her utforskes utfordringene med å beskytte arbeids- og menneskerettigheter i globale verdikjeder, med artikler om arbeidermakt og fremveksten av større multinasjonale selskaper fra fremvoksende markeder. Tidsskriftet utforsker også rollen som kontrakter, rettssaker og medarbeiderdrevet overvåking og kontroll i styringen av bærekraft har i leverandørkjeder.