Nyheter
Veterinærer sier også #metoo

03. september 2019

I en artikkel i Norsk veterinærtidsskrift oppsummerer Mona Bråten en undersøkelse av seksuell trakassering i jobb- og studiesammenheng blant veterinærer. 22 prosent av yrkesaktive og pensjonister oppgir at dette har rammet dem. Unge kvinner er mest utsatt (29 prosent), men problemet rammer også 5 prosent av mannlige veterinærer, påpeker hun. Mest utsatt er også veterinærer som jobber i utadrettet virksomhet – i møte med dyreeier, ute på tilsyn eller på kontroll med slakterivirksomhet.