Nyheter
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
Veterinærer sier også #metoo

03. september 2019

I en artikkel i Norsk veterinærtidsskrift oppsummerer Mona Bråten en undersøkelse av seksuell trakassering i jobb- og studiesammenheng blant veterinærer. 22 prosent av yrkesaktive og pensjonister oppgir at dette har rammet dem. Unge kvinner er mest utsatt (29 prosent), men problemet rammer også 5 prosent av mannlige veterinærer, påpeker hun. Mest utsatt er også veterinærer som jobber i utadrettet virksomhet – i møte med dyreeier, ute på tilsyn eller på kontroll med slakterivirksomhet.

Colourbox.com