Nyheter
VIDEO: Studieforbundene som tilrettelegger for voksnes læring

27. august 2019

27. august la Fafo-forsker Niri Talberg fram rapporten «Studieforbundene som læringskatalysator» under en egen Fafo-frokost. Her fikk vi også innlegg og debatt som involverte Jesper W. Simonsen, områdedirektør i Norges forskningsråd, Mathilde Tybring-Gjedde, stortingsrepresentant for Høyre og Nina Sandberg, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet. Generalsekretær Gro Holstad i Vofo oppsummerte. Møteleder var Fafos Anna Hagen Tønder.