Prosjektnyheter
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Prosjektnyheter

Hvordan fungerer det norske partssamarbeidet om fag- og yrkesopplæringen? Formålet med prosjektet er å få ny kunnskap om samarbeidet på nasjonalt nivå og hvilke utfordringer som er knyttet til det. Oppdragsgiver er LO, og arbeidet skal gjennomføres av Anna Hagen Tønder og Torgeir Nyen.

Fafos Jon M. Hippe skal vurdere hvordan en utredning av ulike muligheter for å styrke Pensjonistforbundets samfunnsoppdrag kan gjennomføres. I dette forprosjektet skal  det blant annet vurderes hvilke analyser og grunnlagsdata som er nødvendige. Oppdragsgiver er Pensjonistforbundet og LO, og forprosjektet avsluttes i sommer.

Hvilke muligheter og barrierer finnes for mangfold i rekruttering og avansement innenfor REMA 1000? Det skal Beret Bråten og Ragnhild Steen Jensen undersøke. I varehandelen stilles det ikke store krav til formell utdanning ved ansettelse, og det er mulig å avansere uten høyere utdanning.  REMA 1000 har mål om inkludering og mangfold. Fafo-forskerne skal se på hvordan dette fungerer i praksis.

Lise Lien skal på oppdrag fra Oslo kommune evaluere traineeordningen for mennesker med funksjonsnedsettelser. Bidrar den til målet om å øke andelen ansatte med funksjonsnedsettelser, og hva er suksesskriteriene for god måloppnåelse i trainee-programmet? Prosjektet skal være ferdig i desember 2016.

Hvordan kan delingsøkonomien forventes å påvirke arbeidstakerrettigheter og arbeidsmarkedene i de nordiske landene? Fafo skal undersøke dette på oppdrag fra Nordisk ministerråd. Kristin Jesnes er forsker på prosjektet, mens Jon Erik Dølvik er prosjektleder.

I dette prosjektet skal det utvikles metoder for å finne ut hvor mange barn som brukes som soldater og i ulike støttefunksjoner for væpnede styrker. Dette skal igjen brukes for å vurdere hvordan det går med FNs bærekraftmål om å hindre slaveri, menneskehandel og barnesoldater. Prosjektleder er Anne Hatløy.

Fafo skal utarbeide en rapport som beskriver tidligpensjoneringsmønsteret i kommunesektoren. Det gjøres på oppdrag fra Pensjonskontoret, og prosjektet avsluttes i januar 2017. Arbeidet blir utført av Roy A. Nielsen. 

Formålet med prosjektet er å kartlegge seniorenes situasjon i barnehagesektoren. Det vil si hvor mange som er over 50 år i disse yrkene, og hvordan de opplever arbeidshverdagen sin. Det er Senter for seniorpolitikk som er oppdragsgiver, og undersøkelsen skal gjennomføres av Tove Midtsundstad (bildet), Hanne Bogen og Åsmund Hermansen. Resultatene kommer høsten 2016.

Det finnes lite kunnskap om seksuell trakassering i arbeidslivet. Hva er omfanget, og hvordan følges det opp av arbeidsgiverne? Dette prosjektet, som ledes av Mona Bråten, gjennomføres på oppdrag for LO, Fagforbundet og Fellesforbundet. Arbeidstakere innenfor helse og sosial og hotell og restaurant vil bli spurt om sine erfaringer på dette området.

LO ønsker en oppsummering av hva slags kunnskap som finnes om alenearbeid. Det er Fafo-forsker Mona Bråten som blant annet skal se på hvor utbredt dette er, og hva slags HMS-utfordringer som er knyttet til alenearbeid.

Dette er andre modul i et prosjekt for Fagforbundet om barne- og ungdomsarbeideren. Formålet er å få ny kunnskap om  hvordan denne gruppen får tatt i bruk sin fagkompetanse og hvilken betydning dette har for arbeidsorganisering, kompetanse og kvalitet. Det skal gjennomføres av Mona Bråten og Anna Hagen Tønder (bildet).

Fafo skal være med i et prosjekt som inngår i  "Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring". Kaja Reegård og Jon Rogstad skal, sammen med SSB, Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse og Utdanningsetaten i Oslo, vurdere matematikkdidaktisk etterutdanning av lærere og målrettet undervisning ved overgangene til 8. trinn og videregående.

<<  6 7 8 9 10 [1112  >>