Startsiden for redigering
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Redigere egne sider på fafo.no

Dette er startsiden for Fafos interne sider. Herfra kan du

  • Se på og redigere din egen side (din CV).
  • Se på og redigere det eller de forskningstema(ene) du står som eier av. 
  • Se på og redigere det prosjektet eller de prosjektene du står som eier av. Du kan også legge inn nye prosjekter.
  • Se på og redigere det eller de publikasjonene du står som eier av. Du kan også legge inn nye publikasjoner.

Klikk på et valg i menyen på høyre side for å gå til de ulike alternativene. Menyen inneholder i tillegg en del dokumentasjon om bruken av ZOO, som er den Joomla-komponenten som er brukt for å bygge opp disse sidene.

Norsk og engelsk språkversjon
ZOO-komponenten håndterer språkversjoner på en avansert men enkel måte: Når du redigerer en artikkel vil du se at noen felt kommer i både norsk og engelsk versjon, mens andre kun vises én gang. Typiske eksempler er:
  • Samme felt for norsk og engelsk versjon: Forfatternavn, Prosjektleder, koblingsfelt mot andre prosjekter osv.
  • To felt for henholdsvis norsk og engelsk versjon: Beskrivende tekst, ingress osv.

Merk følgende: Dersom et felt er definert for henholdsvis norsk og engelsk versjon vil følgende skje hvis brukeren skifter språk:

  • Både norsk og engelsk språkversjon er fyllt ut: Innholdet vises automatisk med det språket brukeren velger
  • Kun den ene språkversjonen er fyllt ut: Innholdet vises på det språket som er fyllt ut, feltet vises ikke i den andre språkversjonen.
  • Innhold på samme språk er limt inn i begge språkversjonene: Innholdet vises på begge språk, men vil da bli «feil» på ett av språkene.

Dersom f.eks. en prosjektbeskrivelse kun forekommer på norsk, og man ikke ønsker å oversette denne til engelsk, er det mulig å skrive noe slikt som «Project details in Norwegian only, please contact the project leader for further details».

Skriv ut:

Redigeringsmeny