Artikler og bokkapitler

Rapportsøk

Når sjefen er en app – delingsøkonomi i et arbeidsperspektiv

Kristin Alsos, Kristin Jesnes og Beate Sletvold Øistad

Når sjefen er en app – delingsøkonomi i et arbeidsperspektiv