Kristin Jesnes
Kristin Jesnes
Forsker

    Utdanning:

    Master i Internasjonal sikkerhet, Institut d'études politiques de Paris (Sciences Po). PhD-student ved Universitetet i Gøteborg.

Forskningstema:

Ansvarlig næringsliv | Anstendige arbeidsforhold | Ny teknologi

+47 97721897
Kristin Jesnes og Kristine Nergaard
Fafo-rapport 2019:22
Kristin Jesnes, Anna Ilsøe and Marianne J. Hotvedt
Kristin Jesnes and Fabian Braesemann
Measuring online labour: A subcategory of platform work
Nordic future of work Brief 2 March 2019
Sigurd M.N. Oppegaard, Anna Ilsøe, Kristin Jesnes, Bertil Rolandsson and Antti Saloniemi
Uber in the Nordic countries: Challenges and adjustments
Nordic future of work Brief 1 March 2019
Kristin Jesnes og Elin Svarstad
Fafo-rapport 2018:10
Kristin Alsos, Kristin Jesnes, Beate Sletvold Øistad og Torstein Nesheim
Fafo-rapport 2017:41
Kristin Jesnes og Åsmund Arup Seip
TiSA-avtalen
Konsekvenser for arbeidsmarkedet og velferdsstaten
Fafo-rapport 2017:16
Kristin Jesnes, Beate Sletvold Øistad, Kristin Alsos og Torstein Nesheim
Fafo-notat 2016:23
Kristin Jesnes og Johannes Oldervoll
Delingsøkonomien møter den nordiske modellen
Faktaflak til Fafo-frokost 27. september 2016
Faktaflak
Fafo-notat 2016:17
Tone Sommerfelt, Anne Hatløy et Kristin Jesnes
Rapport Fafo 2015:20
Rolf K. Andersen, Kristin Jesnes og Kristine Nergaard
Fafo-rapport 2015:47
Tone Sommerfelt, Anne Hatløy and Kristin Jesnes
Fafo-report 2015:19
Anja Bredal, Beret Bråten, Kristin Jesnes og Anne Hege Strand
Et blikk inn i skolen
Minoritetsrådgivere sett fra brukeres ståsted
Fafo-rapport 2015:40
Kristin Jesnes, Kristine Nergaard, Johan Røed Steen og Sissel C. Trygstad
Se og bli sett
En undersøkelse blant Utdanningsforbundets medlemmer
Fafo-rapport 2015:30
Kristin Jesnes
Statens plikt til å beskytte menneskerettighetene
En analyse av nasjonale handlingsplaner for oppfølging av FNs veiledende prinsipper for menneskerettigheter og næringsliv
Fafo-notat 2014:15

Kristin Jesnes & Sigurd M. Nordli Oppegaard (eds.)

Platform work in the Nordic models: Issues, cases and responses , 2020

Jon Erik Dølvik and Kristin Jesnes

Nordic labour markets and the sharing economy
Report from a pilot project , 2018

Jon Erik Dølvik and Kristin Jesnes

Nordic labour markets and the sharing economy
Report from a pilot project , 2017

Tone Sommerfelt & Kristin Jesnes

State control of religious activity in southern Mali following the 2012 crisis

Norwegian Peacebuilding Resource Centre , 2015

Tewodros Aragie Kebede, Kristin Jesnes, Huafeng Zhang og Jon Pedersen

European Just Jobs Index , 2014

Tewodros Aragie Kebede, Huafeng Zhang, Kristin Jesnes and Jon Pedersen

JustJobs Index 2014 , 2014

Kristin Jesnes og Torstein Nesheim

Tar appene livet av bedriftene? , 2016

Kristin Jesnes og Torstein Nesheim

Formidlingsøkonomi, ikke delingsøkonomi , 2015

Tone Sommerfelt, Anne Hatløy and Kristin Jesnes

Wahhabiyya paranoia in Bamako and the new intolerance of the tolerant

The Broker , 2015

Kristin Dalen, Kristin Jesnes og Marte Nilsen

Farlig folketelling , 2014

Jørgen Svalund, Anna Peixoto og Kristin Jesnes

Employers’ use of fixed-term contracts across industries in Norway and Sweden
Does regulation matter? , 2016

Jørgen Svalund og Kristin Jesnes

Why temporary employment contracts?
A study of employers’ reasons for hiring on temporary contracts across five different sectors in Norway , 2015