Kristin Jesnes
Kristin Jesnes
Forsker

    Utdanning:

    Master i Internasjonal sikkerhet, Institut d'études politiques de Paris (Sciences Po). PhD-student ved Universitetet i Gøteborg.


Forskningstema:

Ansvarlig næringsliv | Anstendige arbeidsforhold | Ny teknologi

+47 97721897
Kristin Jesnes og Kristine Nergaard
Fafo-rapport 2019:22
Kristin Jesnes, Anna Ilsøe and Marianne J. Hotvedt
Kristin Jesnes and Fabian Braesemann
Measuring online labour: A subcategory of platform work
Nordic future of work Brief 2 March 2019
Sigurd M.N. Oppegaard, Anna Ilsøe, Kristin Jesnes, Bertil Rolandsson and Antti Saloniemi
Uber in the Nordic countries: Challenges and adjustments
Nordic future of work Brief 1 March 2019
Kristin Jesnes og Elin Svarstad
Fafo-rapport 2018:10
Kristin Alsos, Kristin Jesnes, Beate Sletvold Øistad og Torstein Nesheim
Fafo-rapport 2017:41
Kristin Jesnes og Åsmund Arup Seip
TiSA-avtalen
Konsekvenser for arbeidsmarkedet og velferdsstaten
Fafo-rapport 2017:16
Kristin Jesnes, Beate Sletvold Øistad, Kristin Alsos og Torstein Nesheim
Fafo-notat 2016:23
Kristin Jesnes og Johannes Oldervoll
Delingsøkonomien møter den nordiske modellen
Faktaflak til Fafo-frokost 27. september 2016
Fafo-notat 2016:17
Tone Sommerfelt, Anne Hatløy et Kristin Jesnes
Rapport Fafo 2015:20
Rolf K. Andersen, Kristin Jesnes og Kristine Nergaard
Fafo-rapport 2015:47
Tone Sommerfelt, Anne Hatløy and Kristin Jesnes
Fafo-report 2015:19
Anja Bredal, Beret Bråten, Kristin Jesnes og Anne Hege Strand
Et blikk inn i skolen
Minoritetsrådgivere sett fra brukeres ståsted
Fafo-rapport 2015:40
Kristin Jesnes, Kristine Nergaard, Johan Røed Steen og Sissel C. Trygstad
Se og bli sett
En undersøkelse blant Utdanningsforbundets medlemmer
Fafo-rapport 2015:30
Kristin Jesnes
Statens plikt til å beskytte menneskerettighetene
En analyse av nasjonale handlingsplaner for oppfølging av FNs veiledende prinsipper for menneskerettigheter og næringsliv
Fafo-notat 2014:15

Jon Erik Dølvik and Kristin Jesnes

Nordic labour markets and the sharing economy
Report from a pilot project

Jon Erik Dølvik and Kristin Jesnes

Nordic labour markets and the sharing economy
Report from a pilot project

Tone Sommerfelt & Kristin Jesnes

State control of religious activity in southern Mali following the 2012 crisis

Norwegian Peacebuilding Resource Centre

Tewodros Aragie Kebede, Kristin Jesnes, Huafeng Zhang og Jon Pedersen

European Just Jobs Index

Tewodros Aragie Kebede, Huafeng Zhang, Kristin Jesnes and Jon Pedersen

JustJobs Index 2014

Kristin Jesnes og Torstein Nesheim

Tar appene livet av bedriftene?

Kristin Jesnes og Torstein Nesheim

Formidlingsøkonomi, ikke delingsøkonomi

Tone Sommerfelt, Anne Hatløy and Kristin Jesnes

Wahhabiyya paranoia in Bamako and the new intolerance of the tolerant

The Broker

Kristin Dalen, Kristin Jesnes og Marte Nilsen

Farlig folketelling

Jørgen Svalund, Anna Peixoto og Kristin Jesnes

Employers’ use of fixed-term contracts across industries in Norway and Sweden
Does regulation matter?

Jørgen Svalund og Kristin Jesnes

Why temporary employment contracts?
A study of employers’ reasons for hiring on temporary contracts across five different sectors in Norway