Skip to main content

Kristin Jesnes

Forsker
To english version

  Utdanning

  Master i Internasjonal sikkerhet, Institut d'études politiques de Paris (Sciences Po). PhD-student ved Universitetet i Gøteborg.

  Arbeidsområder

  Aktive prosjekter

  Kartlegging av hjemleveringsbransjen

  I dette prosjektet kombinerer vi kvantitative og kvalitative metoder for å kartlegge hjemleveringsbransjen. Vi utarbeider en oversikt over de største bedriftene, omfanget av innleie, selvstendig næringsdrivende og ansatte, og lønn og arbeidsvilkår.

  Nasjonal korrespondent for EUROFOUND

  Eurofound er et treparts EU-organ som har som formål å produsere kunnskap som kan bidra til utvikling av arbeidslivs- og velferdspolitikk i EU-landene (i tillegg til Norge). Fafo er, i samarbeid med Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI), nasjonal korrespondent for Norge. Arbeidet finansieres av Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

  Arbeidsmiljøutfordringer ved digital arbeidsorganisering

  Framtidens arbeidsmiljø: Arbeidsmiljøutfordringer ved digital arbeidsorganisering i ulike ansettelsesformer. Et konseptuelt rammeverk for nordiske tilsynsmyndigheter

  Nordisk arbeidsliv under pandemi-press

  Prosjektet tar for seg virkninger av Korona-epidemien på arbeidsmarkedet, på virkemidler og institusjoner brukt i arbeidsmarkedet.

  Frilansere, selvstendig næringsdrivende og organisering av arbeid
  På oppdrag fra Forskningsrådet skal Fafo i samarbeid med SNF (Samfunns- og næringslivsforskning, ved Norges Handelshøyskole - NHH) og Linköping Universitet undersøke organiseringen av arbeidet for frilansere og selvstendig næringsdrivende.

  Fafo-publikasjoner

  Fullførte prosjekter

  Utredning om det kunst- og kulturfaglige organisasjonsområdet

  Kreative yrker og yrker innen kunst og kultur er en raskt voksende del av de internasjonale arbeidsmarkedene.

  Digitale plattformer – nye måter å organisere arbeid på, nye muligheter for økonomisk vekst og innovasjon

  I dette prosjektet skal Fafo og Samfunnsøkonomisk analyse (SØA) identifisere muligheter og flaskehalser for innovasjon og vekst i plattformøkonomien i Norden.

  LOs ungdomssatsning

  Gir LOs ungdomssatsning aktive medlemmer og tillitsvalgte?

  The future of work: Opportunities and challenges for the Nordic models

  Major changes in technology, economic contexts, workforces, and the institutions of work have come in ebb and flow since well before the first industrial revolution in the 18th century. Yet, many argue that the changes we are currently facing are different, and that the rise of digitalized production will entirely transform our ways and views of work.

  Aktører i delingsøkonomien

  Formålet med prosjektet er å kartlegge og analysere aktører innenfor delingsøkonomien i Norge, og prosjektet vil særlig rette seg mot tjenester som innebærer formidling av arbeidskraft.

  Midlertidig arbeid: Blindgate eller springbrett til varig sysselsetting?

  Målet med prosjektet er å studere hvordan midlertidige ansettelser påvirker folks jobbkarrierer og muligheter til skaffe seg fast arbeid. Prosjektet sammenligner Norge og Sverige.