Artikler og bokkapitler
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk

Progression to higher education from VET in the Nordic countries: Mixed policies and pathways

Maarit Virolainen & Anna Hagen Tønder

2018

Read more at Routledge

Forskningstema: Fag- og yrkesopplæring

Forskere på Fafo: Anna Hagen Tønder

Progression to higher education from VET in the Nordic countries: Mixed policies and pathways