Artikler og bokkapitler
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk

Sales assistants in the making: Learning through responsibility

Kaja Reegård

Vocations and Learning 2015

Les mer / Read more

Forskningstema: Fag- og yrkesopplæring

Forskere på Fafo: Kaja Reegård

Sales assistants in the making: Learning through responsibility