Artikler og bokkapitler

Rapportsøk

The Norwegian Unemployment-Disability Paradox

T. Midtsundstad

Employment Biographies and Social Protection in Europe Springer-Verlag GmbH Deutschland 2018

Les mer/read more

Forskningstema: Seniorpolitikk, Pensjon, Sykefravær, uførepensjonering og tilrettelegging

Forskere på Fafo: Tove Midtsundstad