Eksterne rapporter
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk

Partnerskapsavtaler mellom skole og næringsliv i Nordland
Muligheter og utfordringer

Agnete Wiborg og Lise Lien

2008

Les mer

Forskere på Fafo: Lise Lien

Partnerskapsavtaler mellom skole og næringsliv i Nordland