Eksterne rapporter
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk

Sykefravær og uføretrygd – et spørsmål om mer enn sykdom og sykelighet
En kvalitativ studie av arbeidsfravær i Bodø kommune

Lise Lien

2007

Les mer

Forskere på Fafo: Lise Lien

Sykefravær og uføretrygd – et spørsmål om mer enn sykdom og sykelighet