logo fafo 194x64
Akademikerne og organisering av høyt utdannede arbeidstakere

Ordrenummer:

10268

Jørgen Svalund

Fafo-notat 2018:03
ISSN 0804-5135

2018

(pdf 991 kB)

I dette notatet beskrives organisering av høyt utdannede arbeidstakere, med et særskilt blikk på Akademikernes evne til å organisere arbeidstakere som kan være medlem i organisasjonen. Vi fokuserer på Akademikernes organisasjonsgrad innenfor ulike utdanningsretninger og sektorer, noe som kan gi forståelse av hvor Akademikerne, og andre hovedorganisasjoner som organiserer høyt utdannede arbeidstakere, har muligheter for å rekruttere nye medlemmer.

Arbeidsmarkedet i Norge er i endring. Antallet sysselsatte har økt kraftig de senere årene, og det samme har antallet arbeidstakere med høyere utdanning. I tillegg til en beskrivelse av organiseringen blant utdanningsgruppene i Norge slik den er nå, beskrives også potensialet for organisering av høyt utdannede arbeidstakere fremover, gitt prognoser for sysselsetting og behov for arbeidstakere med høyere utdanning frem til 2035.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B